HalsaLista
3 years ago

Heim er en ROBEK-kommune! 😮

Heim er innmeldt i ROBEK-registret. – Vi er ikke satt under administrasjon, men alle langsikte avtaler og nye lån må godkjennes av Statsforvalteren.

3 years ago

Følg Heim Formannskap tirsdag 4. mai 2021.
Første sak: Heim er en ROBEK-kommune!
https://heim.kommunetv.no/live/242

3 years ago

Blir blant de dyreste i landet! 😮
- Summen av vann- og avløpsgebyr, altså det du faktisk må betale, kommer dermed på ca. 15 500 kroner i året...

3 years ago

Ingen anger fra ordføreren i Heim over ulovlig budsjett. 🤔
- Står i fare for å havne på Robek-lista: - Vi har fått en smekk på fingrene...

3 years ago

Enhetene i Heim har et merforbruk på 6,9 millioner fram til april i år, rådmannen ligger 15 millioner over budsjett. ... See more

3 years ago

Statsforvalteren sier Heim brøt loven, vi risikerer å havne på ROBEK! 😮 Saken avgjøres av Kommunal- og ... See more

3 years ago

Rovatnet anbefales som ny vannkilde på Kyrksæterøra, og det blir kostbart. 🤔
- Grove anslag viser at vannkilde med vannbehandlingsanlegg og avløpsanlegg, gir en årlig avgiftsøkning på til ... See more

3 years ago

Noen forslag? 🙂
- Visjon for Heim...
https://www.heim.kommune.no/visjon-for-heim-2022-2034.6383591-500317.html

Visjon uttrykker et ønske og en drøm for fremtiden. Den skal være til inspirasjon og en rettesnor i kommunens daglige arbeid, både i politiske og administrative beslutninger. En visjon skal ... See more

3 years ago

Følg sendingen fra UKM Heim søndag 25. april kl 18:00! 🙂
https://www.youtube.com/watch?v=vn6lxshJo4k

0:00:00 Konferansier - Velkommen0:01:52 Sodin Drill Dusk - Duskedans0:05:01 Kristian Haugen - Au Clair de Lune0:05:42 Konferansier0:06:49 Kunst - Håvard Hage...

3 years ago

Fristen for å søke om treningstider i hallene i Heim er 1. mai.
Send skjemaet til ... See more