Partiprogram

Målet til HalsaLista er at tjenestene vi har i dag skal bestå!

Vi står foran en spennende tid, med mange utfordringer og store muligheter.
Og nye vennskap skal knyttes.

Gode løsninger krever samarbeid, og tillit bygges gjennom åpne, demokratiske prosesser. Folket må bli hørt og vi i HalsaLista lover å være vaktbikkjene i Heim!

Vi har tro på framtida og ønsker å skape gode lokalsamfunn for alle, også for dem som kommer etter oss.

Det er i utkantene at ressursene finnes!

1 - Økonomi

Den viktigste saken for HalsaLista er at Heim får en solid økonomi!

Bare slik kan vi sikre gode tjenester i hele kommunen. Den nye kommune må drive med større inntekter enn utgifter, det er planlagte store investeringene framover.

Vi vil:
• arbeide for å få kontroll på utgiftene, og legge til rette for økte inntekter
• søke staten om å få beholde en større del av inndelingstilskuddet så vi ikke mister 18 millioner i overføringer etter 10 år
• fjerne eiendomsskatten når økonomien tillater det

2 - Helse

Hjelpen må komme raskt!

Det er viktig at de lokale tilbudene som ambulanse, legevaktbåt og legekontor opprettholdes. Legevaktbåten Øyvakt er helt avgjørende for at legetilbudet på Liabø skal bestå.

Vi vil:
• inngå en ny avtale om driften av ambulansebåten Øyvakt
• ha faste dager med skolehelsetjeneste og åpen helsestasjon på Liabø, Kyrksæterøra og Vennastranda
• ha faste dager med jordmor på Liabø og Kyrksæterøra
• utvide tilbudet på HIPS med den kommunale psykologen
• ha tannhelsetjeneste på Liabø og Kyrksæterøra

3 - Oppvekst

HalsaLista har som mål å skape de beste oppvekstsvilkårene i Norge!

Vi ønsker nærhet til skole og barnehage og at barna blir kjent med mulighetene som finnes i lokalsamfunnet.

Vi ønsker:
• å beholde dagens barnehager, oppvekstsenter og skoler
• færre og bedre lekser
• å fortsette samarbeidet med naboene våre for å få en best mulig kulturskole
• lokale ungdomsråd i alle deler av kommunen
• å fortsette arbeidet mot mobbing
• å bygge sjøltillit hos elevene gjennom MOT
• lærebøker, ikke bare iPad-er i skolen
• skolelunsj og økt fysisk aktivitet
• at elevene fortsatt skal kunne søke på skoler i Møre og Romsdal
• fleksible åpningstider og timekjøp i SFO og barnehage

4 - Grensejustering

Kommunereformen ruller videre,
og Heim med våre 6.000 innbyggere blir for liten!


Neste gang ender kommunesenteret mest sannsynlig på Orkanger,
og da må utkantene vurdere om det finnes mer nærliggende samarbeidspartnere.

Vi vil:
• utrede en grensejustering for å få svar på hva innbyggerne i utkantene ønsker seg, og hva konsekvensene blir for skolene, næringslivet og resten av lokalsamfunnet

5 - Frivillighet

Vi gleder oss over mangfoldet av lag og foreninger!

Den frivillige innsatsen er stor i Heim. Vi vil øke bevilgningene til idrett og kultur, hver krone vi investerer gir det dobbelte tilbake til samfunnet.

Vi ønsker:
• å beholde de lokale Frivillighetssentralene
• gratis trening og aktiviteter for barn og unge
• å utvikle møteplasser og sosiale aktiviteter i hele kommunen

6 - Næringsliv

Heim får et variert næringsliv og mange innovative bedrifter!

Den nye næringsforeningen vil gi Heim en vitamin-innsprøytning. Jordbruket er sentralt for livet i kommunen, dyrkamarka må sikres.

Vi vil:
• støtte Næringsforeningens videre arbeid
• styrke kommunens innsats og sikre at næringsfondet brukes til å støtte næringslivet i hele kommunen
• at inntekter fra nye laksekonsesjoner fremmer næringsutvikling
• legge til rette for økt turisme
• jobbe for at det skal være attraktivt å drive jordbruk i kommunen

7 - Samfunn

Fra 2020 vil bare to politipatruljebiler dekke hele den sørlige delen av Trøndelag!

Halsa har byttet helseregion og satt i spill ambulanse, ambulansebåt og legevakt. Vi bekymrer oss for samfunns-sikkerheten, siden utkantene faller utenfor 45-minuttersgrensa.

Vi krever:
• at legevaktsamarbeidet med Aure og Smøla om Øyvakt fortsetter
• at politiet i Surnadal sikres midler til å bistå Heim
• at det lokale brannvesenet sikres kompetanse fra helse og politi

8 - Miljø

Det haster å gjøre noe med klimaforandringene!

Heim ligger i Norgestoppen på CO2-utslipp pr innbygger.

Vi ønsker:
• utslippsfrie kommunale biler
• å bidra til at det bygges ut ladestasjoner og hydrogenstasjoner
• mer kildesortering og gratis levering til miljøstasjon
• ikke landbasert vindkraft, men vil oppgradere vannkraftverkene

9 - Trafikk

I en kommune med både Europa-vei og to fjordkryssinger, er en velfungerende infrastruktur helt avgjørende!

Vi vil:
• legge bedre til rette for myke trafikanter i hele kommunen, og utrede behovet for gang- og sykkelstier langs E39
• kjempe for å beholde bussen gjennom kommunen etter 2020
• at skolebussen skal korrespondere med buss videre til Trondheim

10 - Alderdom

Vi vil arbeide for at alle i hele kommunen skal få en god alderdom!

Vi vet at eldrebølgen vil skape utfordringer i årene som kommer.

Vi vil:
• øke kapasiteten ved sykehjemmet på Liabø og Kyrksæterøra
• leie ut ledig kapasitet for å finansiere utbygging av sykehjemmene
• legge til rette for at eldre kan bo hjemme lengst mulig
• ha lokale eldreråd i alle deler av kommunen
• videreføre Den kulturelle spaserstokken i Heim
• ha livsgledesykehjem
• se på tidspunktene for måltidene ved sykehjemmene

Bli medlem

Støtt HalsaLista - bli med på laget! 🧡

Vi fortsetter kampen for et levende Halsa!

Enten
Vipps kr 200,- til 605821
eller
betal kr 200,- til kontonummer 3930.10.14817.

Merk betalingen med navnet ditt.

Styret vårt

Vi jobber for HalsaLista!

Einar Vaagland

Leder

Irene Røe Vaagan

Nestleder

Oddny Løwe

Sekretær

Torstein Hyldbakk

Kasserer

Vidar Henden

Styremedlem

Randi Settemsdal

Varamedlem/Valgkomite

Tove Kristin Aasbø

Varamedlem/Valgkomite

Kristen Nordvik

Revisor

Våre listekandidater

Vi vil ha aktivitet i hele Heim kommune!
Einar Vaagland

Einar Vaagland

49 år - Vågland

- Jeg lover å fortsette kampen mot udemokratiske vedtak!

Einar sitter i kommunestyret og formannskapet i Heim, og har skapt flere avisoverskrifter de siste årene. Han er en utrettelig forkjemper for demokratiet, og har bl.a. fått på plass et innsynsreglement, åpnet talerstolen for innbyggerne og påpekt et utall regelbrudd.

Til daglig er han IT-konsulent og medeier i Datasentret Surnadal, driver den lokale nyhetssiden iHalsa.no, spiller i vokalgruppa Kviin :) og trener volleyballgruppa og er nestleder i Halsa Ballklubb.
Han er gift og har 3 barn.

Iren Røe Vaagan

Iren Røe Vaagan

42 år - Halsanaustan

- Jeg kommer til å kjempe for å beholde tilbudene i Halsa slik de er i dag!

Irene sitter i kommunestyret og driftsstyret i Heim.

Hun driver gård, er mor til 4 barn i alderen 4-12 år og har sau, høner, ender, hunder, katter, marsvin og en minigris.
Hun er aktiv i mange lag og organisasjoner både lokalt og i Møre og Romsdal, bl.a. er hun rådgiver i Halsa 4H og aktivt med i korsang, friidrett og fotball.

Oddny Løwe

Oddny Løwe

41 år - Vågland

- Eg ønskjer å oppretthalde tenestene vi har i dag for at kommunen framleis skal vere attraktiv for barnefamiliane som bur i utkantane!

Oddny er styremedlem i Halsa Næringsforening, og var ei av ildsjelene i arbeidet med å starte Villa Viungen AS og kjøpe det raude huset midt i Halsa, samlingspunktet for frivilligheita og aktivitetane til Halsa Frivilligsentral. Ho har vore styreleiar for selskapet i 3 år.
Oddny var med og drog igang Halsa Underskriftskampanje med bakgrunn i hennar tru på at «mange bekkar små gjer ei stor å», og at å styrke samarbeida over kommunegrensene kan oppretthalde småkommunane i distriktet.

Til dagleg er Oddny tilsett i Norconsult Kristiansund som interiør- og arkitektkonsulent.
Ho er gift, mor til 2 barn på 7 månader og 4 år og har 3 bonusbarn mellom 14 og 24 år, og driv firmaet Od9 Litt nytt bygg der ho tilbyr bygg- og interiørtenester til privatpersonar.

Ho er ivrig dugnadsarbeidar i lokale arrangement, bidreg med Besøksbaby på Halsa Sjukeheim, er medlem i flere lag og foreiningar og spelar volleyball i Halsa Ballklubb.

Bjørnar Otnes

Bjørnar Otnes

31 år - Betna

- Arbeidsplasser og tilbud for barn og unge i distriktet er viktigst for meg!

Bjørnar er utdannet maskinsjef, og jobber nå for Fjord1 på MS Svanøy på Halsafjorden.

Fritiden går i husbygging, trening og friluftsliv sammen med frue og barn.

Anne Betten

Anne Betten

33 år - Betna

- Jeg vil jobbe for å beholde barnehagen og skolen som i dag, og for at elevene skal stå fritt når de søker på videregående skoler!

Anne jobber som Barne- og ungdomsarbeider i Surnadal, innen bu- og aktivitet.
Hun har 4 barn i alderen 1 til 12 år.

Hun er leder i lokalutvalget i Betna, og er ivrig innen fotball, handball og skyting.

Kristen Nordvik

Kristen Nordvik

42 år - Halsanaustan

- Jeg vil arbeide for å skape flere arbeidsplasser her i Halsa!

Kristen er gift med Irene og har 4 barn.
Han jobber som møbelsnekker på Kvanne og Nordvik Møbelfabrikk.

Han ukependler og har bodd på Halsa siden 2005. Han er interessert i jakt og friluftsliv.

Therese Røen

Therese Røen

25 år - Betna

- Jeg vil kjempe for å bevare helsetjenestene slik de er i dag!

Therese er deltids vernepleierstudent, assistent på Halsa barne- og ungdomsskole og på Halsa Interkommunale Psykiatriske Senter. Hun er forlovet, og mor til to gutter på 2 og 3 år.

Fritiden brukes på husbygging, friluftsliv, trening og barna. Hun var en av initiativtakerne i den lokal Bunadsgeriljaen.

Tove Kristin Aasbø

Tove Kristin Aasbø

50 år - Halsanaustan

- Jeg vil kjempe for at legevakta og de andre helsetjenestene får bestå som i dag,
det er spesielt viktig for de eldre!

Tove er hjelpepleier og har jobbet i kommunen i 30 år. Hun er aktiv i Fagforbundet som nestleder, er plasstillitsvalgt og har sittet i Yrkesseksjon Helse og Sosial i Fagforbundet Møre og Romsdal.

Hun trives med håndarbeid og trimturer, er lesehest, og svømmer i Skålvikfjorden så snart isen har gått.

Lars Henden

Lars Henden

61 år - Valsøyfjord

- Kortreist mat er best!

Lars er bonde og oppdretter av Limousin-kjøtt. Han er sammen med Ilze og schæfer-eier.

Han brenner for næringslivet, og har bl.a. tilbudt kommunen næringsarealer langs E39. Han har vært leder i Halsa Bondelag og Møre og Romsdal Kjøttfeavelslag i 6 år, og har sittet 12 år i lansdsstyret i Norsk Limousin.
Han tar gjerne i et tak når Rasteplassen trenger kokk.

Marita Swensen Vaagland

Marita Swensen Vaagland

46 år - Vågland

- Jeg brenner for barnas velferd, og vil kjempe for å sikre gode oppvekstvilkår i hele kommunen!

Marita er lærer ved Halsa barne- og ungdomsskole, gift og mor til 3.
Hun har vært rektor, UDF-leder og hovedtillitsvalgt, og vant nylig en ansettelsessak mot kommunen.

Fritiden brukes til å skysse barna til og fra de mange aktivitetene i kommunen, synge i Kviin :), spille volleyball og gå på tur med mannen og hunden.

Torstein Hyldbakk

Torstein Hyldbakk

40 år - Halsanaustan

- Arbeidsplasser i distriktene er det aller viktigste!

Torstein er kjøpmann på heltid, og eier og driver Bunnpris Halsa.
Han er meget aktiv i lokale lag og organisasjoner.

Bli medlem

Støtt HalsaLista og bli med på laget! 🧡

Vi fortsetter kampen for et levende lokalsamfunn!

Enten
Vipps kr 200,- til 605821
eller
betal kr 200,- til kontonummer 3930.10.14817.

Merk betalingen med navnet ditt.

Ta kontakt

HalsaLista, Våglandsvegen 225, 6683 Vågland

Ring

Einar Vaagland
+47 9523 5823

Send epost