Partiprogram

Målet til HalsaLista er at tjenestene vi har i dag skal bestå!

Vi står foran en spennende tid, med mange utfordringer og store muligheter.
Og nye vennskap skal knyttes.

Gode løsninger krever samarbeid, og tillit bygges gjennom åpne, demokratiske prosesser. Folket må bli hørt og vi i HalsaLista lover å være vaktbikkjene i Heim!

Vi har tro på framtida og ønsker å skape gode lokalsamfunn for alle, også for dem som kommer etter oss.

Det er i utkantene at ressursene finnes!

1 - Økonomi

Den viktigste saken for HalsaLista er at Heim får en solid økonomi!

Bare slik kan vi sikre gode tjenester i hele kommunen. Den nye kommune må drive med større inntekter enn utgifter, det er planlagte store investeringene framover.

Vi vil:
• arbeide for å få kontroll på utgiftene, og legge til rette for økte inntekter
• søke staten om å få beholde en større del av inndelingstilskuddet så vi ikke mister 18 millioner i overføringer etter 10 år
• fjerne eiendomsskatten når økonomien tillater det

2 - Helse

Hjelpen må komme raskt!

Det er viktig at de lokale tilbudene som ambulanse, legevaktbåt og legekontor opprettholdes. Legevaktbåten Øyvakt er helt avgjørende for at legetilbudet på Liabø skal bestå.

Vi vil:
• inngå en ny avtale om driften av ambulansebåten Øyvakt
• ha faste dager med skolehelsetjeneste og åpen helsestasjon på Liabø, Kyrksæterøra og Vennastranda
• ha faste dager med jordmor på Liabø og Kyrksæterøra
• utvide tilbudet på HIPS med den kommunale psykologen
• ha tannhelsetjeneste på Liabø og Kyrksæterøra

3 - Oppvekst

HalsaLista har som mål å skape de beste oppvekstsvilkårene i Norge!

Vi ønsker nærhet til skole og barnehage og at barna blir kjent med mulighetene som finnes i lokalsamfunnet.

Vi ønsker:
• å beholde dagens barnehager, oppvekstsenter og skoler
• færre og bedre lekser
• å fortsette samarbeidet med naboene våre for å få en best mulig kulturskole
• lokale ungdomsråd i alle deler av kommunen
• å fortsette arbeidet mot mobbing
• å bygge sjøltillit hos elevene gjennom MOT
• lærebøker, ikke bare iPad-er i skolen
• skolelunsj og økt fysisk aktivitet
• at elevene fortsatt skal kunne søke på skoler i Møre og Romsdal
• fleksible åpningstider og timekjøp i SFO og barnehage

4 - Grensejustering

Kommunereformen ruller videre,
og Heim med våre 6.000 innbyggere blir for liten!

Neste gang ender kommunesenteret mest sannsynlig på Orkanger,
og da må utkantene vurdere om det finnes mer nærliggende samarbeidspartnere.

Vi vil:
• utrede en grensejustering for å få svar på hva innbyggerne i utkantene ønsker seg, og hva konsekvensene blir for skolene, næringslivet og resten av lokalsamfunnet

5 - Frivillighet

Vi gleder oss over mangfoldet av lag og foreninger!

Den frivillige innsatsen er stor i Heim. Vi vil øke bevilgningene til idrett og kultur, hver krone vi investerer gir det dobbelte tilbake til samfunnet.

Vi ønsker:
• å beholde de lokale Frivillighetssentralene
• gratis trening og aktiviteter for barn og unge
• å utvikle møteplasser og sosiale aktiviteter i hele kommunen

6 - Næringsliv

Heim får et variert næringsliv og mange innovative bedrifter!

Den nye næringsforeningen vil gi Heim en vitamin-innsprøytning. Jordbruket er sentralt for livet i kommunen, dyrkamarka må sikres.

Vi vil:
• støtte Næringsforeningens videre arbeid
• styrke kommunens innsats og sikre at næringsfondet brukes til å støtte næringslivet i hele kommunen
• at inntekter fra nye laksekonsesjoner fremmer næringsutvikling
• legge til rette for økt turisme
• jobbe for at det skal være attraktivt å drive jordbruk i kommunen

7 - Samfunn

Fra 2020 vil bare to politipatruljebiler dekke hele den sørlige delen av Trøndelag!

Halsa har byttet helseregion og satt i spill ambulanse, ambulansebåt og legevakt. Vi bekymrer oss for samfunns-sikkerheten, siden utkantene faller utenfor 45-minuttersgrensa.

Vi krever:
• at legevaktsamarbeidet med Aure og Smøla om Øyvakt fortsetter
• at politiet i Surnadal sikres midler til å bistå Heim
• at det lokale brannvesenet sikres kompetanse fra helse og politi

8 - Miljø

Det haster å gjøre noe med klimaforandringene!

Heim ligger i Norgestoppen på CO2-utslipp pr innbygger.

Vi ønsker:
• utslippsfrie kommunale biler
• å bidra til at det bygges ut ladestasjoner og hydrogenstasjoner
• mer kildesortering og gratis levering til miljøstasjon
• ikke landbasert vindkraft, men vil oppgradere vannkraftverkene

9 - Trafikk

I en kommune med både Europa-vei og to fjordkryssinger, er en velfungerende infrastruktur helt avgjørende!

Vi vil:
• legge bedre til rette for myke trafikanter i hele kommunen, og utrede behovet for gang- og sykkelstier langs E39
• kjempe for å beholde bussen gjennom kommunen etter 2020
• at skolebussen skal korrespondere med buss videre til Trondheim

10 - Alderdom

Vi vil arbeide for at alle i hele kommunen skal få en god alderdom!

Vi vet at eldrebølgen vil skape utfordringer i årene som kommer.

Vi vil:
• øke kapasiteten ved sykehjemmet på Liabø og Kyrksæterøra
• leie ut ledig kapasitet for å finansiere utbygging av sykehjemmene
• legge til rette for at eldre kan bo hjemme lengst mulig
• ha lokale eldreråd i alle deler av kommunen
• videreføre Den kulturelle spaserstokken i Heim
• ha livsgledesykehjem
• se på tidspunktene for måltidene ved sykehjemmene

<div id="medlem"></div>Bli medlem

Bli medlem

Støtt HalsaLista - bli medlem! 🧡

7. mars ble HalsaLista etablert, og nå trenger vi din støtte!

Som medlem får du stemme på medlemsmøtene,
være med og utforme politikken
og bidra til arbeidet for et levende Halsa!

Enten
Vipps kr 200,- til 9523 5823
eller
betal kr 200,- til kontonummer 9802 18 89490.
Merk betalingen med navnet ditt.

Kontoen står i navnet til styreleder Einar Vaagland til vi får organisasjonsnummer i Brønnøysund om ca en uke.

Velkommen som medlem!

Styret vårt

Vi jobber for HalsaLista!
Einar Vaagland
Einar Vaagland
Styreleder
Irene Røe Vaagan
Irene Røe Vaagan
Nestleder
Oddny Løwe
Oddny Løwe
Sekretær
Torgeir Hyldbakk
Torgeir Hyldbakk
Kasserer
Vidar Henden
Vidar Henden
Styremedlem
Anne Betten
Anne Betten
Varamedlem/Valgkomite
Tove Kristin Aasbø
Tove Kristin Aasbø
Varamedlem/Valgkomite
Kristen Nordvik
Kristen Nordvik
Revisor

Våre listekandidater

Vi vil ha aktivitet i hele Heim kommune!

Vil du være med og forme politikken i Heim?
Meld deg inn i HalsaLista!

Facebook

2 months ago
Kommunereform i praksis

Anne Betten, Marita Swensen Vaagland og Therese Røen tar opp kommunereformen i praksis! :)
- Halsa-elevene som hadde søkt og fått plass på Hemne Videregående skole og ble lovet gratis ... See more

Alt skulle bli minst like bra i nye Heim kommune, men allerede neste uke ser det ut til at hastverket i kommunereformen får konsekvenser.

2 months ago

Anne Betten - 33 år - bor i Betna
- Jeg vil jobbe for å beholde barnehagen og skolen som i dag, og for at elevene skal stå fritt når de søker på videregående skoler!

Anne jobber som Barne- ... See more

2 months ago
Tilpasser helseforetaksgrensene til nytt kommunekart

Hjelpen må komme raskt! 🙂 Vi skal kjempe for legevaktbåten, den er helt avgjørende for helsetilbudet i Halsa!

Kommunestyret sa opp avtalen med Helse Møre og Romsdal uten utredning eller en ... See more

Når kommuner i Midt-Norge slås sammen må helsetjenesten tilpasse seg. Helse Midt-Norge RHF legger i dag ut forslag til endringer i opptaksområdene til helseforetakene på høring. Innbyggerne ... See more

2 months ago

Bjørnar Otnes - 31 år - bor i Betna
- Arbeidsplasser og tilbud for barn og unge i distriktet er viktigst for meg!

Bjørnar er utdannet maskinsjef, og jobber nå for Fjord1 på MS Svanøy på ... See more

2 months ago
Ap størst – og ønsker seg rødgrønt samarbeid

Dagens meningsmåling viser at HalsaLisa ligger an til å få inn 2 kandidater i kommunestyret i Heim! 🙂
Så nå starter vi sluttspurten! (+-sak)

2 months ago
Sammenslåing gir stort underskudd

Den viktigste saken for HalsaLista er å bedre økonomien i Heim! Bare slik kan vi sikre tilbudet i utkantene! 🙂

Hemne har hatt større utgifter enn inntekter i mange år, i fjor ble de reddet av ... See more

Regnskapet blir kraftig forstyrret av forberedelsene til nye Heim kommune, som forårsaker hele driftsunderskuddet.

2 months ago

Hvis noen lurer på hvorfor HalsaLista ikke finnes i mange av valgomatene, er det fordi vi ikke får være med! 🙃
Demokrati er tydeligvis for tidkrevende. 🤔

Her er svaret fra VG:
- Vi har av ... See more

2 months ago

Oddny Løwe - 41 år - bor på Vågland
- Eg ønskjer å oppretthalde tenestene vi har i dag for at kommunen framleis skal vere attraktiv for barnefamiliane som bur i utkantane!

Oddny er ... See more

2 months ago
Vindmøller overflødig om vi fornyer vannkraften

Vi vil oppgradere vannkraftverkene våre! 🙂 Og vindkraft passer best på havet.

Opprusting og utvidelse av norske vannkraftverk kan gi like mye strøm som all planlagt vindkraft på land – og med minimale naturinngrep.

2 months ago

Irene Røe Vaagan - 42 år - bor på Halsanaustan
- Jeg kommer til å kjempe for å beholde tilbudene i Halsa slik de er i dag!

Irene har vært i kommunestyret og driftsstyret i perioden ... See more

« 3 of 6 »