Partiprogram

Vi vil kjempe for gode tjenester i hele Heim!

Hovedmålet til HalsaLista er at tjenestene vi har i dag skal bestå.
Ved å legge til rettet for nye arbeidsplasser og bosetting i de naturlige klyngene i hele den langstrakte kommunen, kan folketallet og inntektene økes.

Kommunesammenslåing kan føre til et dårligere tilbud i utkantene av den sammenslåtte kommunen, det er ofte der det kuttes. Den beste måten å unngå det på er å styrke økonomien.

Våre naturgitte fordeler i innerleia på Nordvestlandet har gitt livsgrunnlag for folk i århundrer,
og vi ønsker å videreutvikle turisme, naturforedling, industri og energiproduksjon.

Vi har tro på framtida, og ønsker å skape gode lokalsamfunn for oss og de kommende generasjonene.

Det er i utkantene at ressursene finnes!

Næringsliv

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Økonomi

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Grensejustering

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Infrastruktur

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Frivilligheten

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Helsevesen

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

<div id="medlem"></div>Bli medlem

Bli medlem

Støtt HalsaLista - bli medlem! 🧡

7. mars ble HalsaLista etablert, og nå trenger vi din støtte!

Som medlem får du stemme på medlemsmøtene,
være med og utforme politikken
og bidra til arbeidet for et levende Halsa!

Enten
Vipps kr 200,- til 9523 5823
eller
betal kr 200,- til kontonummer 9802 18 89490.
Merk betalingen med navnet ditt.

Kontoen står i navnet til styreleder Einar Vaagland til vi får organisasjonsnummer i Brønnøysund om ca en uke.

Velkommen som medlem!

Styret vårt

Vi jobber for HalsaLista!
Einar Vaagland
Einar Vaagland
Styreleder
Irene Røe Vaagan
Irene Røe Vaagan
Nestleder
Oddny Løwe
Oddny Løwe
Sekretær
Torgeir Hyldbakk
Torgeir Hyldbakk
Kasserer
Vidar Henden
Vidar Henden
Styremedlem
Anne Betten
Anne Betten
Varamedlem/Valgkomite
Tove Kristin Aasbø
Tove Kristin Aasbø
Varamedlem/Valgkomite
Kristen Nordvik
Kristen Nordvik
Revisor

Våre listekandidater

Vi vil ha aktivitet i hele Heim kommune!

Vil du være med og forme politikken i Heim?
Meld deg inn i HalsaLista!

Facebook

3 months ago
Dette er Halsalista

Disse 11 kandidatene stiller på Halsalistas liste foran høstens valg. De to på førsteplass er kumulert:
1 Einar Vaagland
2 Irene Røe Vaagan
3 Oddny Løwe
4 Bjørnar Otnes
5 Anne Betten
6 ... See more

4 months ago
(+) Vaagland topper HalsaLista

HalsaLista har valgt 10 toppkandidater, men det er fremdeles plass til flere! 🙂 Nå starter arbeidet med å samle 95 underskrifter slik valgloven krever, så ta vel i mot våre ivrige listebærere ... See more

Foreløpig ti kandidater på HalsaLista, som toppes av Einar Vaagland.

4 months ago

Minner om nominasjonsmøte 14. mars kl 18:00 på Megarden Næringspark. :)

Husk å betale kontingent eller ta med 200 kr så du får være med og stemme fram din kandidat!

4 months ago
Styret for HalsaLista er valgt

Styret for HalsaLista er valgt! :)
- Før helga var det stiftelsesmøte for HalsaLista, som har ambisjoner om å stille som valgliste ved kommunevalget for Heim i september...

Einar Vaagland er styreleder for HalsaLista.

4 months ago

HalsaLista gratulerer alle med kvinnedagen! 🧡

Likestilling er en av hjørnesteinene i det norske demokratiet, og vi stiller med halvparten kvinner på vår liste. :)

Originalbilde: J. Howard ... See more

4 months ago

Støtt HalsaLista - bli medlem! 🧡

7. mars ble HalsaLista etablert, og nå trenger vi din støtte!

Som medlem får du stemme på kandidater til lista, være med og utforme politikken og bidra ... See more

4 months ago

På grunn av FrivilligForum må vi framskynde stiftelsesmøtet til kl 18:00 på torsdag! :)

4 months ago
Fire kommuner på Nordmøre har søkt om å få Vinmonopol i 2019

Blir det vinmonopol i Halsa?

I dag har hele 248 kommuner et eller flere Vinmonopol i drift. Nå ønsker 93 kommuner et nytt Vinmonopol. Fire av disse ligger på Nordmøre.

« 2 of 2 »